Godziny po niemiecku


Czytasz tekst z kategoriiJęzyk niemiecki.

Mówienie o godzinach dzielimy na dwa sposoby – oficjalny i nieoficjalny. Ten pierwszy to najprostszy sposób na mówienie o tym, która jest godzina. Ten drugi wymaga od nas znajomości o dużo większej gamy słówek typu vor, czy halb. Mimo wszystko to właśnie ten drugi sposób, czyli styl nieoficjalny jest ważny w mowie za granicą i cieszy się większą aprobatą.

Styl nieoficjalny godziny niemieckie

Najpierw fajnie byłoby poznać jak jest zegar po niemiecku oraz tym samym godzina

zegar, godzina – die Uhr

Do poprawnego napisania godzin w stylu nieoficjalnym potrzebujemy jeszcze:

nach – po
vor – przed
i
viertel – kwadrans
halb – wpół do

W tym momencie możemy przejść do tworzenia struktur odpowiadających za godziny po niemiecku

fünf nach sieben – pięć po siódmej (7:05)
Viertel nach sieben – kwadrans po siódmej (7:15)
halb acht – wpół do ósmej (7:30)

Jak powiedzieć inaczej na 14, 15, czy 16?

vierzehn Uhr = zwei Uhr = druga godzina(14)
fünfzehn Uhr = drei Uhr = trzecia godzina (15)
sechzehn Uhr = vier Uhr = czwarta godzina(16)

To tak samo proste jak w języku polskim 🙂

Styl oficjalny godziny po niemiecku

To tak jak mówiłem najprostszy sposób podawania godzin po niemiecku. Najczęściej możecie tą wersję usłyszeć na peronach, czy w jakikolwiek sprawozdaniach osób na wyższym szczeblu państwowym. Także papiery, dokumenty itd.

Nie stosujemy przyimków, nie określamy godziny 13 – pierwszą po południu itd.

drei Uhr dreißig – trzecia trzydzieści (3:30)
fünf Uhr fünf – piąta pięć (5:05)

Myślę, że te dwa przykłady wszystko wyjaśniają.

Zwroty typu która godzina po niemiecku

Wie spät ist es? Która jest godzina?
Um wie viel Uhr? O której godzinie?
Bis wie viel Uhr? Do której godziny?
Es ist ___ Uhr. – Jest godzina ___.
Es ist Mittag. – Jest południe.
Um ___ Uhr. O godzinie __.
Bis ___ Uhr. Do godziny__.

.

© Ichlerne.pl 2019